www.kuinconsult.nl

Kuin Consult biedt advies- en onderzoeksmogelijkheden op de gebieden van product- en procestechnologie voor de voedingsmiddelenindustrie. In ons laboratorium worden producten en technieken ontwikkeld die aan hoge eisen voldoen en tevens worden diverse analyses en onderzoeken verricht, betreffende productie, distributie en beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen.